Tango4.jpg
Tango3.jpg
 2015,  Tango 2-4,  textile embroidery through plexiglass, latex paint, 18 x 18"
prev / next